Prosjekt Log In

Prefabrikerte bygnings elementer i tre

Byggemetoden består av prefabrikerte tre elementer som leveres på byggeplassen og monteres i henhold til fremdrift og byggeplan. Ved produksjon av prefabrikerte bygg elementer i fabrikk gir det en mye kortere bygge periode og reduserte bygge kostnader for utbygger og kunde. Mindre miljø forurensing og belastning på omgivelser rundt byggeplassen. - Høy kvalitet på prefabrikerte elementer- Rask montering på byggeplassen- Minimalt med restavfall på byggeplass- Lavere byggekostnad

Våre oppdragsgivere består av profesjonelle byggfirma, bolig utviklere og arkitekter. Med en moderne produksjonslinje og egen produksjon på fabrikk i Latvia, kan vi i kombinasjon med tradisjonelt håndverk, gi deg stor fleksibilitet og muligheter som oppdragsgiver.

Vår produksjon og kvalitet er i henhold til Norsk standard. 

Vi jobber kun med profesjonelle aktører

Nor West utvikler og produserer komplette husbyggesett og fremtidsrettede løsninger så som sertifiserte passive hus elementer, vegger og innvendige elementer for bygg- konstruksjoner i flere etasjer.

Vårt team er sammensatt av dyktige fagfolk. Fra de første skissene og arkitekt tegningene kan vi gi deg råd om hvordan du kan forbedre prosjektet og gjøre det best egnet til element produksjon.

Tre elementer kan også kombineres med andre byggematerialer, som muliggjør fleksibilitet i design, stil og arkitektur.

 

Element produksjon i fabrikk

Nor West har flere års erfaring fra prosjektering og element produksjon med oppdragsgivere fra Norge, Sverige og Finland. Når vi har mottatt tekniske tegninger begynner våre ingeniører med den byggtekniske detaljprosjekteringen av bygget. Klargjør dokumentasjon til element produksjon, transport og montering. 

Utgangspunktet for de første beregninger er arkitekt tegninger og teknisk dokumentasjon. Nor West kan konvertere og beregne tradisjonelle Arkitekt tegninger til Element produksjon. Viktig at det endelig tegnings underlag er godkjent i tilstrekkelig tid før bestilling av f.eks dører og vinduer til prosjektet. Husk dette kommer mye tidligere i prosessen ved prefabrikasjon elementer i fabrikk enn ved bygging på plass. 

Prosjektering 

Nor West utfører byggteknisk og bygg-fysikalsk prosjektering for bygninger. I tillegg produseres alle nødvendige data i form av tegninger, 3D-modeller, maskindata og logistikkdata for å kvalitetsikre prosjektet. 

Byggelementer og moduler

Nor West prosjekterer og prefabrikkerer byggelementer for vegger, tak og dekker. I tillegg bygges elementer sammen til moduler før transport dersom ønskelig. Vi støtter også passivhus standard. 

Entrepriseoppdrag 

Nor West bygger boliger, barnehager, kontorbygg helse- og omsorgsbygg. I tillegg leverer vi fasade elementer til oppgradering av eldre offentlige og private bygninger for å øke energieffektiviteten til slike bygg. 

Nor West prosjekterer og produserer Infill – walls og fasade elementer til stål og betong bygg. 

Noen av fordelene med Element produksjon i fabrikk

Parallell produksjon på byggeplass med fundamentering og i fabrikken med element produksjonen. Rask montering på byggplassen med påfølgende installasjonsarbeider i hele bygget.

Kvalitetsikring av alle bæringer og bygningsdeler prosjektert, produsert, levert og montert av en leverandør.

Enklere, raskere og mer presist.

Bedre kontroll med utførelsen i et innendørs moderne industrielt fabrikk produksjonsmiljø. Elementproduksjon på element -bord.

Penere utførelse når det planlegges i detalj og utføres innendørs.

Fuging og taping av alle sammenføyninger og skjøter. Tett og presis konstruksjon.

Precut av materialer med maskindata fra tekniske beregninger.

Elementbygg kan utføres med stor fleksibilitet.
– Arkitektur – Geometri.
– Konstruksjon.
– Maskin styring.
– Logistikk.

Dører og Vinduer

Nor West sammarbeider med en rekke Dør og Vindus produsenter.
Vi kan levere i alle utførelser og prisklasser.
En av våre foretrukne vindus leverandører er Smartwin, Tyske kvalitets vindu 
som har et utmerket design og høy kvalitet.
Smartwin er klassefisert til Passivhus standard.

 

Montering

Vi har et team av snekkere og montører som monterer og sørger for kvalitets sikret resultat.

Prosjektansvarlig er på byggeplassen og følger opp under hele monterings prosessen, med kvalitets kontroll.

 

Hus med møne under montering

Holmekollen Oslo

Riksten Sverige

Bømlo

Hytter Torpa

Underleverandører

Nor West har et tett sammarbeid med sine underleverandører, nasjonale og internasjonale. 
Vi ønsker å være ledende på inovasjon og kvalitet.
Et av kravene vi setter til våre underleverandører er oppdatering og opplæring i bruk av nye produkter.

CE merking.

Ved bruk av CE-godkjente materialer garanteres ensartet kvalitet og reduksjon av uforutsette forsinkelser på grunn av material feil.

The European Technical Approval (ETA) is a Certification issued by the “European Organisation for Technical Approvals” (EOTA). This Certificate is the equivalent of CE mark found on standardized products and signifies that the production of the manufacturer is consistent and complies with regulations set by EU Directives and Standards (in particular with ETAG 007 guideline).

Passivhus Lavenergibolig

Viktige punkter å huske i prosessen ved element produksjon.

Tidlig samarbeid mellom utbygger, arkitekt og våre bygnings ingeniører for avklaring av detaljer i element bygget.

Vi har erfaring med fremdriftsplaner for prosjekter, dette må være tydelig og kan bli krevende i forhold til at alt må være avklart, bestilt og levert når ”det trykkes på knappen” og bygget føres i element produksjon.

Tydelig oppgavefordeling som hindrer dobbeltarbeid.

En prosjekt ansvarlig som følger hele prosjektet.

Fra vår side er det en prosjekt ansvarlig byggeleder som er bindeledd mellom produksjon og oppdragsgiver.

Vi har lang erfaring med prosjekt styring og komplekse bygge prosjekter i Norge, Sverige og Finland.

Vi må vite hvordan det skal se ut, så skal vi finne en løsning som yter det som kreves for å oppnå høyest mulig kvalitet sånn at prosjektet blir optimalt i produksjon, transport og montering.

Vi gjør en full teknisk og visuell presentasjon av hele byggeprosessen med alle involverte parter tilstede, når kontrakter er signert.

 

Kledning

Vi kan levere et bredt utvalg av fasade tre kledning, utvendig fasade elementer og komposit plater i paneler.

Våre underleverandører leverer standard kledning og kan på forespørsel levere spesial kledning i en rekke tresorter.

 

Tak

Fra våre underleverandører kan vi skaffe de fleste tak og tak produkter på forespørsel.